Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Region Blekinges förtroendvalda revisorer den 6 september 2019

Styrelse/nämnd

Region Blekinges förtroendevalda revisorer

Sammanträdesdatum

2019-09-06

Justeringsdatum

2019-09-06

Anslagsdatum

2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson