Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 28 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Justeringsdatum

2019-09-04

Anslagsdatum

2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson