Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden den 29 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Justeringsdatum

2019-09-09

Anslagsdatum

2019-09-09

Förvaringsplats för protokollet

Diarium

Anslagen av

Roland Fröborg