Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Slutenvårdsberedningen den 3 september 2019

Styrelse/nämnd

Slutenvårdsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Justeringsdatum

2019-09-10

Anslagsdatum

2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall