Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 11 september 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Justeringsdatum

2019-09-11

Anslagsdatum

2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg