Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 29 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Justeringsdatum

2019-09-12

Anslagsdatum

2019-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg