Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 4 september 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Justeringsdatum

2019-09-16

Anslagsdatum

2019-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson