Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut omedelbar paragraf patientnämnden den 19 september 2019

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-19

Justeringsdatum

2019-09-19

Anslagsdatum

2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson