Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen omedelbart justerad paragraf 279

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Justeringsdatum

2019-09-18

Anslagsdatum

2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson