Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet den 5 september 2019

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2019-09-05

Justeringsdatum

2019-09-23

Anslagsdatum

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson