Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 18 september 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Justeringsdatum

2019-09-25

Anslagsdatum

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson