Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 26 september 2019 omedelbart justerad paragraf 76

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden 26 september 2019

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Justeringsdatum

2019-09-26

Anslagsdatum

2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg