Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge 2019-09-27 omedelbar justerad paragraf 71

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2019-09-27

Justeringsdatum

2019-09-27

Anslagsdatum

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg