Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 september 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Justeringsdatum

2019-10-02

Anslagsdatum

2019-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall