Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 24 september 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Justeringsdatum

2019-10-02

Anslagsdatum

2019-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson