Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge 27 september 2019

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2019-09-27

Justeringsdatum

2019-10-02

Anslagsdatum

2019-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg