Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 26 september 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden, §§ 79-80

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Justeringsdatum

2019-09-26

Anslagsdatum

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg