Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 3 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden, §§ 91, 93

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Justeringsdatum

2019-10-03

Anslagsdatum

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg