Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 26 september 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Justeringsdatum

2019-10-07

Anslagsdatum

2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg