Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 2 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Justeringsdatum

2019-10-07

Anslagsdatum

2019-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson