Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 8 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-08

Justeringsdatum

2019-10-08

Anslagsdatum

2019-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall