Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 26 september 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Justeringsdatum

2019-10-08

Anslagsdatum

2019-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg