Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut § 293 regionstyrelsen den 9 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Justeringsdatum

2019-10-09

Anslagsdatum

2019-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson