Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 8 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-10-08

Justeringsdatum

2019-10-16

Anslagsdatum

2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg