Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 23 oktober omedelbart justerade paragrafer 303-305,307,317,319-321

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Justeringsdatum

2019-10-28

Anslagsdatum

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson