Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 23 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Justeringsdatum

2019-10-30

Anslagsdatum

2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson