Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet 5 november 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-05

Justeringsdatum

2019-11-06

Anslagsdatum

2019-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg