Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Justeringsdatum

2019-11-06

Anslagsdatum

2019-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall