Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut tandvårdsnämnden den 7 november 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Justeringsdatum

2019-11-07

Anslagsdatum

2019-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall