Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige 2019-11-06 omedelbart justerad paragraf 240

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Justeringsdatum

2019-11-06

Anslagsdatum

2019-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson