Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge den 8 november 2019

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2019-11-08

Justeringsdatum

2019-11-08

Anslagsdatum

2019-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg