Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 30 oktober 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-10-30

Justeringsdatum

2019-11-12

Anslagsdatum

2019-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson