Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 6 november 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Justeringsdatum

2019-11-20

Anslagsdatum

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson