Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet den 12 november 2019

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-12

Justeringsdatum

2019-11-20

Anslagsdatum

2019-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson