Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 20 november 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Justeringsdatum

2019-11-25

Anslagsdatum

2019-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson