Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 7 november 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Justeringsdatum

2019-11-25

Anslagsdatum

2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andrea Hellsberg