Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Region Blekinges förtroendvalda revisorer den 22 november 2019

Styrelse/nämnd

Region Blekinges förtroendevalda revisorer

Sammanträdesdatum

2019-11-22

Justeringsdatum

2019-11-22

Anslagsdatum

2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson