Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 27 november 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Justeringsdatum

2019-12-04

Anslagsdatum

2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson