Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Funktionsstödsrådet den 26 november 2019

Styrelse/nämnd

Funktionsstödsrådet

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Justeringsdatum

2019-12-10

Anslagsdatum

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson