Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 27 november 2019, paragraferna 108-116, 119-123

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Justeringsdatum

2019-12-11

Anslagsdatum

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson