Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 11 december 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Justeringsdatum

2019-12-16

Anslagsdatum

2019-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg