Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet den 10 december 2019

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2019-12-10

Justeringsdatum

2019-12-16

Anslagsdatum

2019-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson