Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut regionstyrelsen paragraf 363

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Justeringsdatum

2019-12-17

Anslagsdatum

2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson