Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 december 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Justeringsdatum

2019-12-18

Anslagsdatum

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall