Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 16 december 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Justeringsdatum

2019-12-20

Anslagsdatum

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall