Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 12 december 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Justeringsdatum

2019-12-20

Anslagsdatum

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg