Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden 12 december 2019

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Justeringsdatum

2019-12-23

Anslagsdatum

2019-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson