Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge 2020-01-10

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2020-01-10

Justeringsdatum

2020-01-10

Anslagsdatum

2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg