Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 15 januari 2020

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-15

Justeringsdatum

2020-01-20

Anslagsdatum

2020-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg