Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium den 20 januari 2020

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Justeringsdatum

2020-01-20

Anslagsdatum

2020-01-22

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson